Druki w PZW 2024

Powiadom znajomego:

 

 

DRUKI FINANSOWE

AKTYWNE DRUKI LICZĄCE
1.

 

Elektroniczny raport finansowy

Po wstawieniu przychodów i rozchodów, stanu gotówki z poprzedniego raportu i gotówki w banku według ostatniego wyciągu bankowego, masz gotowy wyliczony raport i możliwość sprawdzenia stanu gotówki w kasie.
 

Program Skarbnik 2024

 

Program pomocny skarbnikowi w redystrybucji opłat wędkarskich. Prowadzi magazynówkę znaków, rejestruje redystrybucje znaków, tworzy specyfikację do wpłaty, wylicza odpis składki członkowskiej, rozlicza na koniec roku finansowego pobrane znaki. Umożliwia sortowanie danych. Warunek musisz posiadać program Ofice Excel 2007 lub nowszy.
2.

Preliminarz budżetowy na 2024

 

Wyliczenie pomocnicze do preliminarza - elektroniczny

Planowanie budżetu na następny rok to niejednokrotnie nieustanne przerzucanie kwot z jednej pozycji do drugiej. Tutaj tą czynność możesz wykonywać wielokrotnie, aż twój dokument nabierze właściwego kształtu.
3. Elektroniczne rozliczenie przyjętych opłat w 2024 roku Jeśli jesteś skarbnikiem koła, przyjmujesz składki wędkarskie i masz dostęp do komputera, to zamiast wpisywać ręcznie każdy znaczek sprzedany a później zliczać to kalkulatorem to skorzystaj z tego druku. On ci wskaże ile pieniędzy musisz odprowadzić do Zarządu Okręgu on zliczy ilość znaków do wstawienia w specyfikacji. Excel 2007, Open Office
4.

Elektroniczna specyfikacja rozliczenia znaków 2024

Rozliczając znaczki tym drukiem wiesz jaką kwotę masz wpłacić do Zarządu Okręgu i ile znaczków należy zdjąć z twojego stanu. Dodatkowo druk ten wyliczy ile gotówki możesz zostawić w kasie koła tytułem wpłaty wpisowego i należnego odpisu ze składki członkowskiej.
5. Elektroniczny druk delegacji przy korzystaniu z sam. prywatnego liczący według 1,15 zł za km Zarząd Okręgu podjął uchwałę o rozliczaniu delegacji przy użyciu samochodu prywatnego według stawki 1,15 zł za kilometr. Korzystając z tego druku jesteś w stanie szybko rozliczyć delegację
6. Rejestr delegacji w Kole .

DRUKI FINANSOWE DO WYPISYWANIA RĘCZNEGO

1. Raport finansowy .
3. Rozliczenie przyjętych opłat w 2024 roku .
4. Specyfikacja rozliczenia pobranych znaków w 2024 roku .
5.

Wniosek na diete społeczną dla skarbnika 2024

.
6. Potwierdzenie wypłaconej diety społecznej .
7. Druk delegacji .
8. Wykaz upominków .
9. Druk ustalenia stanu gotówki w banku i kasie .
10. Druk likwidacji środka trwałego, przedmiotu .
11. Druk protokołu zarybieniowego  
DRUKI ORGANIZACYJNE
1. Odznaczenia w PZW  
2. Informacja strażnika SSR  
3. Protokół z przeprowadzonych zawodów wędkarskich  
4. Zaświadczenie o zdanym egzaminie

 

5. Protokół egzaminu na kartę wędkarską

 

6. Wniosek - Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny  
7. Protokół z komisji rewizyjnej  
8. Sprawozdanie z obsługi Walnego Zebrania  
9. Wykaz władz w kole  
10. Protokół ukonstytuowania Zarządu koła  
11. Protokół ukonstytuowania Komisji Rewizyjnej  
12. Protokół ukonstytuowania Sądu Koleżeńskiego  
13. Kwestionariusz osobowy delegata  
14. Kwestionariusz osobowy zastępcy delegata .
15. Protokół z Walnego Zgromadzenia .
16.

Wykaz wzorów dokumentacji do stosowania poczas Walnych Zebrań

 

17. Ordynacja wyborcza do władz i organów PZW  
18. Protokół Komisji Skrutacyjnej  
19. Wnioski z Walnego Zgromadzenia Członków Koła 2023  
20. Przeniesienie z koła  
21. Karta ewidencyjna wędkarza