Komunikat Okręgowy Dzień Dziecka

 

Okręgowa Komisja Młodzieżowa przy ZO PZW w Lublinie oraz Koło PZW Mełgiew, zaprasza wszystkich członków uczestników z Kół PZW naszego Okręgu na zawody Okręgowe dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w PZW z okazji Dnia Dziecka.

Zawody odbędą się w dniu 02 czerwca 2024 roku (niedziela) w Mełgwi (łowisko z helikopterem).

Zgłoszenia do zawodów przyjmujemy do dnia 24 maja 2024 roku do godz. 15.00 pod numerem tel. 81 745 66 60 lub mail: sekretariat@pzwlublin.pl .

Losowanie zostanie przeprowadzone komputerowo w dniu 27 maja.

Rywalizujemy w trzech kategoriach wiekowych:

     do lat 12 - rocznik 2012 i młodsi

     do lat 14 - rocznik 2011 - 2010

     do lat 16 - rocznik 2009 - 2008

     

Harmonogram zawodów:

Godz.7.30 - 8.00   zgłoszenie zawodników w sekretariacie zawodów, przejście na  stanowiska  w celu przygotowania się do zawodów

Godz. 9.00 - 12.00  czas trwania zawodów

Godz. 12.00 - 13.00 ważenie ryb, praca komisji sędziowskiej, ciepły posiłek

Godz. 13.00   wręczenie pucharów, nagród i upominków, zakończenie zawodów.

Maksymalna długość wędki  to 7 metrów. Wszyscy muszą posiadać siatkę do przetrzymywania ryb min. 2 metry długości.

 

Uwaga!   Zabrania się wszelkiej pomocy ze strony opiekunów po sygnale rozpoczęcia zawodów. Wyjątek stanowi podebranie ryby podbierakiem w kategorii do lat 12- tu.